Wijsheid inzicht en zelfreflectie

Om met wijsheid te kunnen handelen is het een vereiste dat men de tijd neemt voor reflectie. Immers een wijs mens handelt op basis van inzicht. Daarbij gaat het dus niet noodzakelijk om theoretisch inzicht van de wetenschap, maar eerder om het praktische inzicht van iemand die de mensen, de intermenselijke verhoudingen en het leven kent. Iemand die weet wat je van mensen mag verwachten en waartoe mensen in staat zijn. Iemand die onderscheid kan maken tussen wat goed en opbouwend is of wat kwaad en afbrekend is. Of die weet wat je tegen een ander moet zeggen om hem te bemoedigen in plaats van in de put te praten. Wijze mensen leer je dus kennen in de praktische, dagelijkse omgang met hen.

Om tot inzicht te kunnen komen, is reflectie nodig. En dan vooral het vermogen om over jezelf na te denken: zelfreflectie. Het gaat hierbij om het vermogen om het eigen denken en handelen kritisch te kunnen beoordelen, eigen beweegredenen kritisch tegen het licht te houden, gevoel te ontwikkelen voor je eigen vatbaarheid voor het kwade, het aanvoelen hoe jijzelf een rol speelt in groepen en in de relaties met anderen, en je eigen sterkten en zwakten kennen.

Uit: Prediker voor Managers - Jan Hoogland & Maarten Verkerk