Inspiratie

In het woord inspiratie vind je de Latijnse woorden ‘in’ en ‘spirare’. In-spirare betekent letterlijk inademen of inblazen.

In het woord inspiratie is ook het Latijnse woord 'spiritus' te herkennen. Spiritus betekent geest of ziel. In het woord inspiratie worden die beide betekenissen gecombineerd: de ziel of de geest inblazen of inademen.

Inspiratie is dus van levensbelang. Het zijn ingevingen die onze ziel, onze bron raken waardoor we ons leven en werken steeds opnieuw kunnen vormgeven.