De monastieke traditie

Velen zijn op zoek naar rust en houvast voor het vaak hectische leven van alledag. Steeds meer mensen vinden daarvoor inspiratie in de monastieke spiritualiteit.

Heel wat boeken en trainingen gaan over dit onderwerp. Met de verwachting dat de spiritualiteit van het klooster iets te bieden heeft voor het leven in deze tijd. Om de goede en waardevolle dingen van het kloosterleven te kunnen integreren in het dagelijks leven.

Dit trainingsonderdeel geeft een inleiding op het monastieke kloosterleven en in het bijzonder de spiritualiteit van Benedictus.


De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap