Wat is de zin van een klooster ?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we er een tweede stellen: wat is een monnik? Een monnik is iemand die in het diepst van zijn hart de roep van Christus heeft vernomen: "Ga, verlaat je land en je familie, laat al je bezittingen achter, kom en volg mij!" Daarop heeft hij geantwoord: "Heer, hier ben ik".
En hij is naar het klooster gegaan en heeft er mannen aangetroffen die voor hem en net als hij de verbintenis waren aangegaan Christus te volgen op de weg die monastiek leven heet.

Een monnik wil ten volle leven. Hij is tot de ontdekking gekomen dat hij daarvoor eerst in zichzelf moet keren. Hij moet een omkeer maken naar zijn eigen hart. Daar, in zijn diepste binnenste, kan de mens met God in relatie treden.

In het gebed ontdekt hij blij verwonderd dat hij Gods geliefde zoon en tegelijker aller broeder is: in zijn uniciteit èn zijn samenhorigheid is hij mens. Het klooster is een huis van godzoekers en daardoor een leerschool van liefde, broederschap en eenvoud.

Uit: Orval - Monastiek Leven