Algemene voorwaarden Beleef Benedictus

 

  • Na ontvangst van het inschrijfformulier krijg je een ontvangstbevestiging en een factuur. De aanmelding is definitief, zodra de betaling binnen is.
  • Bij eventuele annulering door de deelnemer tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst, worden de kosten van de training minus € 100,- administratiekosten teruggestort. Daarna zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. In overleg kan iemand anders de plaats van de deelnemer innemen. 
  • De deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van de kosten van de training als deelname na aanvang van de training geheel of ten dele wordt gestopt. Ook kan niemand anders de plaats van de deelnemer innemen. 
  • In geval van annulering door INZICHT consulting wordt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De volledige kosten van de training worden teruggestort. 
  • De deelnemer is niet gerechtigd zonder toestemming van INZICHT consulting trainingsmateriaal op enigerlei wijze te kopiëren, aan derden af te staan of in gebruik te geven. 
  • Door INZICHT consulting verzamelde adresgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor informatievoorziening over de leergang Beleef Benedictus. Zie ook de privacyverklaring van INZICHT consulting.