Stilte en reflectie

Het beoefenen van de stilte is een belangrijk element van de Benedictijnse spiritualiteit. In de stilte heeft Benedictus zichzelf leren kennen en zijn weg gevonden. Daarna inspireerde hij anderen hun weg te gaan.

In dit onderdeel gaan we de stilte verkennen door middel van een stiltewandeling. Vanuit de drukte van ons dagelijks leven, nemen we tijd om met aandacht te verstillen en te luisteren naar wat ons ten diepste bezighoudt.

Na een korte inleiding lopen we in stilte en reflecteren tijdens de wandeling op verschillende thema's in ons leven.

De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap