Benedictus, leven en regel

Benedictus was een geestelijk leider met een groot inzicht in de menselijke aard. Hij leefde in de zesde eeuw en schreef een Regel als leidraad voor het samenleven van monniken in een klooster onder leiding van een abt.

Niet alleen binnen de kloostermuren maar ook daarbuiten is de Regel van Benedictus een bron van wijsheid en inspiratiebron voor velen.

In dit onderdeel staat het leven van Benedictus centraal. Je ontdekt waarom en hoe de eeuwenoude Regel van Benedictus nog steeds actueel en van waarde is.


De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap