Ervaringen


Benedictus & Time Management
is een inspirerende cursus.De gedachten van Benedictus zijn verrassend modern en toepasbaar voor nu. Uitspraken als “alles met mate”, “wees vriendelijk naar jezelf”, “rust en verdieping” en “wat je doet is goed als je het met aandacht doet” spreken mij erg aan.

Benedictus & Time Management is afwisselend en er is veel interactie onderling wat heel verdiepend werkt. Kortom, een cursus om aan te bevelen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  • Hoe organiseer ik mijn werk?
  • Alles tegelijkertijd of een voor een doen?
  • Waar liggen mijn grenzen?
  • Hoe houd ik mijn focus vast?
  • Wat geeft mij energie en waar kan en moet ik mee stoppen?

Allerlei vragen die aan de orde komen bij Beleef Benedictus & Time Management. Na drie dagen denken, mijmeren, spreken en luisteren is mijn conclusie: Waardevol en waardenvol, toepasbaar en inspirerend!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Benedictus & Time Management is een cursus die mij nieuwsgierig maakt, 
maar waarvan ik niet precies wist wat het mij zou brengen. Het heeft mij geleerd om beter met mijn tijd om te gaan. Meer structuur en vooral een stuk rust in mijn leven. Alles moet niet, maar mag. Doen wat bij mij past en het leven vieren. Prioriteiten stellen in mijn agenda en rustmomenten invoeren. 
Deze training heeft mijn geloof in God en mijn medemens veel gebracht.
Samen praten en denken over het leven, op zoek naar een "goede" ( soms betere) invulling van mijn tijd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bijzonder om te ontdekken hoe verrassend actueel de Regel van Benedictus is
en direct toepasbaar in het dagelijkse leven. De tijd lijkt vaak door mijn vingers heen te glippen, waardoor ik te weinig toekom aan dingen waar het echt om gaat!

Deze wijze Benedictijnse lessen leren mij meer balans, rust en bezinning te vinden en mij niet (grenzeloos) mee te laten zuigen in de dagelijkse zorgen van onze prestatiemaatschappij. Leren om het leven ook te vieren en bovenal gericht
te zijn op het dagelijkse contact met God als basis en daarin vertrouwen op Zijn liefde en steun.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Beleef Benedictus: een leergang die zijn naam waarmaakt! Het gaat echt om het beleven: het ervaren van stilte, rust, rituelen en nog veel meer. Het heeft mij veel gebracht: praktische handvaten om nog dichter bij mijzelf te leven en te blijven, me stil gezet bij hoe ik in het leven sta, me na laten denken over (persoonlijk) leiderschap. Dit alles gebeurde onder de inspirerende en zeer vakkundige leiding van Reina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wat mij het meeste bij is gebleven is, dat het belangrijk is met aandacht te luisteren en met aandacht de dingen te doen. En dat betekent ook geen multi-tasking, maar juist: mono-tasking! Dit in tegenstelling tot de tijd waarin we leven.

De leergang Beleef Benedictus heeft bij mij het verlangen naar rust en balans versterkt en daar diverse praktische handvaten voor geboden en nog meer gemotiveerd om een persoonlijke stilteplek te creëren in huis om stil te zijn, te reflecteren en geïnspireerd te worden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Deze inspirerende leergang Beleef Benedictus kan ik iedereen aanraden. Voor mij was het goed om even stil te staan en keuzes te maken om met meer aandacht te leven. Ik heb gezien dat het kloosterleven mij echt iets kan leren over hoe ik in het hier en nu kan leven.

Met een diversiteit van leervormen, ben ik aan de slag gegaan. Zijn waar ik ben en wie ik ben in Hem. Rust en regelmaat helpt daarbij en deze leergang met de zorgvuldige voorbereiding van Reina heeft daar ook bij geholpen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Deze leergang Beleef Benedictus heeft mij het volgende gebracht:
· Aandacht voor mijn onrust.
· Een inkijkje in mijn verlangen naar rust.
· Het verlegde mijn focus van werken, werken, werken naar bezinning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De reden dat ik met deze leergang Beleef Benedictus begon was dat ik merkte dat ik wel wat rust in mijn leven kan gebruiken. En de wijze waarop de Benedictijnen rust inplannen in hun bestaan sprak me wel aan. Hun ritme van bidden, werken en rusten kwam inderdaad vaak naar voren in de uitleg van Reina en de voorbeelden die ze hierbij gebruikte.

Wat deze leergang mij persoonlijk leerde was de ontdekking dat ik ‘rusthouden’ niet belangrijk genoeg vind om er (mijn bezigheden) voor te stoppen. Vaak denk ik: ‘eerst dit even afmaken…’ En zo maak ik het rusten een sluitstuk van de dag (wat er dus vaak bij in schiet). En dat is jammer want rusten, stilstaan, loslaten is een heel belangrijke vorm van ontvangen, opladen en inademen van Gods aanwezigheid.

Nu ik dit heb ontdekt, heb ik de dagelijkse toepassing natuurlijk nog niet onder de knie. Maar de leergang heeft me voldoende goede ervaringen gegeven dat ik er bewuster mee omga. De werkwijze van Reina is heel rustig en afwisselend zodat er ook echt een ervaring opgedaan kan worden! Dank!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Afgelopen periode volgde ik de leergang Beleef Benedictus. De kracht van deze leergang lag voor mij in het evenwicht tussen de volgende drie zaken:

• Reina bracht op een gedegen en onderbouwde manier kennis over met betrekking tot het monastieke leven en specifiek de benedictijnse spiritualiteit.

• Ze heeft de leergang genoemd Beleef Benedictus. Zij is er voor mij erg goed in geslaagd om kernthema’s uit de benedictijnse spiritualiteit om te zetten in beleven in de groep en persoonlijk. Als kernthema’s:
Lectio Divina, Obedientia, Stabilitas, Conversio Morum, benedictijns timemanagement. Ook het beleven van stilte op verschillende manieren, heb ik als bijzonder prettig ervaren.

• Naast kennis en beleven, bracht Reina steeds reflectie momenten in, door heel verschillende opdrachten, zodat er veel ruimte kwam voor reflectie op je eigen leven en thema’s.
De drieluik tussen deze drie elementen heb ik als bijzonder waardevol ervaren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

In de leergang wordt inzicht gegeven over de Regel van Benedictus, een set van leefregels van bijna 15 eeuwen oud. Op voorhand had ik het idee dat je van een regel die zo lang reeds gepraktiseerd wordt ook nu nog kunt leren. En dat is ook uitgekomen. Praktische handvaten over hoe men toen met de wereld en de drukte van alle dag omging. Gewoon toe te passen in het heden en eenvoudig uit te voeren. Door er aan de hand van oefeningen met medecursisten over te praten, ontstaat er de benodigde verdieping en help je elkaar en jezelf verder. Hierdoor ben ik anders tegen de drukte aan gaan kijken en ga er nu gemakkelijker mee om.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reina heeft het vermogen om tijdens de cursus een kloostersfeer te creëren. Je laat de hectiek van elke dag achter je en je komt tot rust en zelfreflectie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------