Benedictijns leiderschap

Benedictus was een geestelijk leider met een groot inzicht in de menselijke aard.
Hij leerde in stilte en in dialoog met God zichzelf kennen en inspireerde vervolgens anderen tot het volgen van hun roeping.

Benedictus bouwde een gemeenschap en rustte individuele monniken toe hun roeping daadwerkelijk te volgen, zich te ontwikkelen en gezamenlijk te groeien
en te bloeien.

Met zijn Regel droeg hij dit leiderschap uit in de wereld, tot op de dag van vandaag. Een leiderschap dat gaat over bezield zijn en over het potentieel zien van anderen.

Dit trainingsonderdeel geeft informatie over Benedictijns leiderschap. Daarbij wordt niet zozeer leiderschap als functie bedoeld, maar persoonlijk leiderschap. Ieder individu heeft invloed op anderen. Dat kan zijn op je werk, in de maatschappij of thuis.


De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap